Bocciaspel, Frisbees och gungor.

Nya fina Skånska fasadflaggor. Många har efterfrågat just skånska flaggan.